Visum till Ryssland

En förutsättning för att kunna resa till Ryssland är att man har ett giltigt visum. Ansökan om visum görs vid den konsulära avdelningen vid Rysslands ambassad i Stockholm. En ansökan om visum måste lämnas in antingen personligen, via ombud, via en viseringsbyrå eller via en turistbyrå. För att kunna ansöka om ett visum till Ryssland krävs följande.

Matrioskas
  • Ett fullständigt ifyllt visumformulär.
  • Ett pass som har minst två tomma sidor samt är giltigt minst sex månader efter visumets förfallodag.
  • Ett nytaget passfoto.
  • En betald reseförsäkring som täcker hela perioden av den planerade resan till Ryssland.

Det finns fyra olika typer av visum – turistvisum, privatvisum, affärsvisum och transitvisum. Turistvisum är den vanligaste typen av visum som du ansöker om då du tänkt besöka Ryssland som turist. Privatvisum kan du ansöka om då du ska besöka släkt eller vänner i Ryssland. Om du ska besöka Ryssland i affärsmässiga eller kommersiella ändamål ska du ansöka om ett affärsvisum. Transitvisum ansöker du om då du för att ta dig till ett annat land behöver resa genom Ryssland. Ett transitvisum gäller i högst tre dagar.

Tänkt på att göra din ansökan om visum i god tid innan din resa till Ryssland.